Doelstelling

Een fonds voor Havenaren, van Havenaren

 

Ontstaansgeschiedenis

 

Na ruim 40 jaar maakten professionals en Havenaren een nieuw toekomst-verhaal voor Haven in 2040. Opnieuw investeren in de sociale verbindingen tussen Havenaren was daarin een belangrijke toekomstkeuze. En hoe versterk je connecties tussen buurtgenoten beter dan samen-dingen-doen-voor-de-buurt. Zo werd het idee geboren om Havenaren zelf een organisatie te laten opzetten, waaraan de gemeente een startbedrag zou geven en dat daarbij zelf nog andere fondsen zou werven en waar Havenaren zelf zouden bepalen welke ideeën voor hun buurten werden uitgevoerd van dat geld.

 

Iedere Havenaar weet dat Almere-Haven anders is dan andere stadsdelen, niet in de laatste plaats omdat we het oudste en meest op zichzelf staande deel van onze jonge stad zijn. Almere Haven kan na 40 jaar nog beter. Met Stichting Haven Idee kunnen de inwoners van Almere-Haven kiezen hoe we dat doen.

 

Voor Havenaren, door Havenaren.

 

Doel van de Stichting is om te investeren in sociale verbindingen en hierbij Havenaren meer zelf te laten beslissen. Ons dorp functioneert beter als Havenaren er hun plek hebben en er met elkaar iets van kunnen maken. Daarnaast wordt er gestreefd naar maximale bekendheid van de stichting  om vervolgens zoveel mogelijk ideeën van Havenaren op te halen en de betrokkenheid bij Haven Idee te vergroten om zo bestaande en nieuwe verbindingen in Haven te faciliteren door (financiële) ondersteuning van Ideeën, maar ook door de ontmoetingen die dit oplevert en de verbindingen die zichtbaar worden (bijvoorbeeld via de site, maar ook op bijeenkomsten).

Goed idee?
Doe er dan iets mee!

Mijn idee aanmelden