Spelregels

Zolang jouw idee Haven nog méér verbindt, mooier maakt en Havenaren hier samen plezier aan kunnen beleven, doen we graag mee.

Dit zijn de algemene spelregels, lees verder op de pagina voor de spelregels voor kleine, medium en grote ideeën.

 • De uitvoering van een idee is nog niet begonnen;
 • Havenidee kan geen bijdrage leveren als het geld in het fonds op is;
 • Ondernemingen mogen geen aanvraag doen;
 • Het kan zijn dat we langskomen om de uitvoering van je idee te bekijken;
 • Bij Medium Ideeën kan Havenidee vragen om de bonnetjes;
 • Bij Grote Ideeën vraagt Havenidee om de bonnetjes en verantwoording.

Klein idee (max 500 euro)

 

Vooraf:

 • Lees de spelregels door;
 • Zorg voor een kort en duidelijk verhaal over wat je idee is;
 • Vertel daarin ook met wie en voor wie je het idee wilt uitvoeren;
 • Zorg voor een leuke foto die bij het idee past;
 • Meld je idee hier aan!

 

De coördinator van Havenidee kijkt naar het idee en keurt dit goed of af.

Wordt het idee goedgekeurd dan krijg je vanuit Havenidee je gevraagde bedrag.

 

Achteraf:

 • Vertel ons hoe het idee is uitgevoerd;
 • Maak een foto van je uitgevoerde Havenidee.

 

Nog vragen? Kijk dan hier

Medium Idee (500 – 5000 euro)

 

Vooraf:

 • Lees de spelregels door;
 • Beschrijf in een kort en duidelijk verhaal wat je idee is;
 • Vertel hierin ook met wie en voor wie je het idee wilt oppakken;
 • Vertel ook wat het belang ervan is voor de samenleving in Almere-Haven
 • Zorg voor een leuke foto die bij het idee past;
 • Zorg dat je een begroting maakt waarin staat wat de kosten zijn voor dit idee;
 • Meld je idee aan!

 

Medium ideeën worden op vaste tijden beoordeeld; meestal één keer per maand.

Is het idee en de begroting goedgekeurd dan krijg je van Havenidee je gevraagde bedrag.

 

Achteraf:

 • Bewaar al je bonnetjes (wij gaan hierom vragen);
 • Vertel ons hoe het idee is uitgevoerd en hoeveel Havenaren je er ongeveer mee hebt bereikt;
 • Maak een foto van je uitgevoerde Havenidee.

 

Nog vragen? Kijk dan hier

Groot Idee (meer dan 5000 euro)

 

Vooraf:

 • Lees de spelregels door;
 • Beschrijf duidelijk wat je idee is;
 • Vertel daarbij ook met wie en voor je het idee wilt oppakken;
 • En licht toe wat het bereik van je idee is en het belang ervan voor de samenleving in Almere-Haven;
 • Zorg voor een leuke foto die bij het idee past;
 • Zorg dat je een begroting maakt;
 • Zorg dat je een dekkingsplan maakt: op welke andere manieren zorg je er eventueel voor dat je idee financieel haalbaar wordt;
 • Meld je idee aan!

 

Uit de grote Ideeën wordt in principe één keer per jaar een keuze gemaakt. Dit gaat onder andere door middel van stemming. We kunnen ook vragen of je over je idee komt vertellen.

 

Is besloten dat je jouw idee kunt uitvoeren dan, krijg je van ons 90 procent van je aangevraagde bedrag. De rest komt als de uitvoering is goedgekeurd.

 

Achteraf:

 • Bewaar al je bonnetjes;
 • Maak een eindbegroting;
 • Vertel ons hoe het idee is uitgevoerd en hoeveel Havenaren je er ongeveer mee hebt bereikt;
 • Maak een foto van je uitgevoerde Havenidee;
 • Is je idee volledig uitgevoerd en klopt je begroting, dan krijg je van ons de laatste 10 procent van het aangevraagde bedrag.

 

Nog vragen? Kijk dan hier!

Goed idee?
Doe er iets mee!

Mijn idee aanmelden